Đội 1

Hồ sơ cầu thủ đội hình chính thức Sông Lam Nghệ An

Thủ môn

team

1

Thủ môn

Nguyễn Văn Việt

team

25

Thủ môn

Trần Văn Tiến

team

26

Thủ môn

Cao Văn Bình

Hậu vệ

team

2

Hậu vệ

Vương Văn Huy

team

3

Hậu Vệ

Lê Nguyên Hoàng

team

5

Hậu vệ

Lê Văn Thành

team

66

Hậu vệ

Trần Đình Hoàng

team

15

Hậu vệ

Hồ Khắc Lương

team

23

Hậu vệ

Mai Sỹ Hoàng

team

95

Hậu vệ

Mario Zebic

Tiền Vệ

team

10

Tiền vệ

Đinh Xuân Tiến

team

11

Tiền vệ

Trần Mạnh Quỳnh

team

14

Tiền Vệ

Nguyễn Văn Việt

team

16

Tiền vệ

Nguyễn Quang Vinh

team

17

Tiền Vệ

Trần Nam Hải

team

19

Tiền vệ

Phan Bá Quyền

team

22

Tiền vệ

Nguyễn Xuân Bình

team

24

Tiền vệ

Lê Văn Quý

team

27

Tiền vệ

Ngô Văn Bắc

team

28

Tiền vệ

Nguyễn Văn Bách

team

29

Tiền vệ

Đặng Quang Tú

team

37

Tiền vệ

Đặng Văn Lắm

Tiền đạo

team

7

Tiền đạo

Olaha Michael

team

18

Tiền đạo

Hồ Phúc Tịnh

team

20

Tiền đạo

Ngô Văn Lương

team

21

Tiền đạo

Phan Xuân Đại

© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco

Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)