Lượt Ngày Thời gian Sân Mã trận Đội - Đội
I 29/5 14h45’ Cỏ tự nhiên 1 Huế 1-0 Luxury Hạ Long
    15h00’ Cỏ nhân tạo 2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Đông Á Thanh Hóa
    17h00’ Vinh Khai mạc Tất cả các đội tham dự khai mạc    
    17h30’ Vinh 3 Sông Lam Nghệ An 1-0 Đà Nẵng
    17h30’ Cỏ nhân tạo 4 T&T VSH 0-5 CLB Hà Nội
          Bắc Ninh - Nghỉ
II 31/5 15h00’ Cỏ nhân tạo 5 Đông Á Thanh Hóa 0-3 CLB Hà Nội
    16h45’ Cỏ nhân tạo 6 Bắc Ninh 1-3 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
          T&T VSH - Nghỉ
III 02/6 14h45’ Cỏ tự nhiên 7 Đà Nẵng 2-0 Huế
    16h15’ Cỏ tự nhiên 8 Luxury Hạ Long 0-2 Sông Lam Nghệ An
    15h00’ Cỏ nhân tạo 9 CLB Hà Nội 1-0 Bắc Ninh
    16h45’ Cỏ nhân tạo 10 T&T VSH 0-5 Đông Á Thanh Hóa
          Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Nghỉ
IV 04/6 15h00’ Cỏ nhân tạo 11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0 T&T VSH
    16h45’ Cỏ nhân tạo 12 Đông Á Thanh Hóa 0-4 Bắc Ninh
          CLB Hà Nội - Nghỉ
V 06/6 16h45’ Cỏ nhân tạo 13 Đà Nẵng 2-0 Luxury Hạ Long
    16h45’ Cỏ tự nhiên 14 Sông Lam Nghệ An 4-1 Huế
    15h00’ Cỏ tự nhiên 15 Bắc Ninh - T&T VSH
    15h00’ Cỏ nhân tạo 16 CLB Hà Nội 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
          Đông Á Thanh Hóa - Nghỉ

Lastest Works

© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco

Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)